EEE EBM EE

1. EQAZEE/B> - E

2. JEQAZEE/B> - Oolong tea, Ao-cha (JH E, Siro-cha ( E.

3. EQAZEE/B> - EZEE EEE E EPE EM (Uresino tea, Aoyanagi tea, Tamaryoku-cha) EC EEE EM (Ryokudan-cha). EM CME EEEE - Ryokudan-cha.

1. Uresino tea E E EEEEEEMEE, EEE EEEEEZE.

2. Aoyanagi tea - E EEDEEQEH E, EER EEGE.

3. Tamaryoku-cha, Sencha, Bancha EGyokuro, Kabuse-cha, Matcha (EA E EEGEEGC BEEEEEPEEE( EE E@E Z EZ).

E CEH H EE( EEE EEEEE EM E:

 

 

 

 

Tamaryoku-cha EEEG E B@K, EESencha , EE EE EEE E E REEE

 

 

Sencha EEGC EBEEEEGC EEPE EM (EEEM 80 %). JC EE EL H EEE E, E@E Z EZ EEEBEEJH. EED GEE-E E IBEKEEEEBEEM E J E B E.

 

 

Bancha EEEG E B@K, EESencha. EE C@Z EE EEE Sencha E EEGEEEEL BE. ρEE EBancha EEDEL EEEEE. HEEEEIEE, B@E EGG EAM E.

E EEH H EE(EEEM 20 AE EEE EEEEEEEMEEH C EE EM E:

 

 

Gyokuro EEE E E. ǁE20 AE EEE EEEEEEEMEEH, EEJ EEGEVE EE, D K.

Kabuse-cha EEEG EE EEEEEE JE EEE E EESencha EGyokuro.

 

 

 

Matcha EEA EZEE E EE EEBEEE [ EEE EHE E@EEEEBEEEG. BE G EE H EEG. JE E߁EPEEH EGE EE EE EEZEEC EE

Tencha - E EGC Matcha.

 

 

 

 

CA EPE EM , EEEE/FONT> Genmai-cha, Houji-cha.,

Kuki-cha, Kona-cha , EGCEEEE EGE@E KREDEE

 

 

Genmai-cha EEEG EEE @L, DHZEEEESencha EBancha . ȁE EEEKZE. EEEEEPEEX.

 

 

Houji-cha E EEG EE @G Sencha EBancha . ȁE E .

 

 

Kuki-cha EG EE(kuki), EEEC E. ȁE K EE .

 

 

 

Kona-cha EEA EZEE ZEEEE ECEC E. JE ESushi A, EL E.

 

 

EEPE EM EC EEEAA:

1. A, , E EEEE@EE EGC.

2. EG @EEE EEE

GE E- EEE ZE E;

E - EEE ZE ED ;

E - EEE ZEEEEE .

3. EBEE EE @EEEG G EE EEE

4. E, EEH ECAEG .

EEEB@EGE E EPE EM EMEEEE .

AZEE GE E EPE EM :

1. D E

AZEEEE D - EEEBEEE AE G E PEEEEE EEE G EEEEE EAEEE EG EGC.

2. EE

HGE KE@EE ZEG EDEHM, , EEM, J KA EKEECE

HGEKE Sencha - K EEEEEE K EEEE HZEK.

3. E

EEG E EEEE EEE BEEEEED EEB.

4. EE

EE- D E EPE EM . BM EEE E, LB, B, EEE.

Go to next page