E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

CAL EE E EZ EEEKELH @EEGE12-20 EEE, EE E E EE EFE E EEEEEEMEE- Green Leaf Pre-Server, EE EE EGEEKELBEEGC EPE EM :

Green Leaf Pre-Server (. 1.).

BEEE EZE EE D EE E EEGC, EEEEMEE EEEE E EG @E BEEEE EEEEE EB@ G E EEE EEBD E EEEEEE EZEQE EEEEE EE , ECE EGEEEEEE EEE/FONT>.

Tea Steaming Machine (. 2.) - EEB 1-2 EE

AMEB@ME ECE EG EGC EPE EM C EGC EM E E EZEEEEEME@E EEEECAEL EE EEGEEGC ETea Steaming Machine. EGEEM EE EE: 1. AE EG IEG (E E (EP) ELBEE EEE 2. FGEEL EEEE EEEH EEEC ECJEME@E EE @EBEEEEEE E1-2 EE, EE, FEE EEIEE EE EEEEEM - ER ER:

Primary Tea Rolling Dryer (. 3.) - EEB 48 EE

EED EE EE E@ EEEEBEE EE E EEEMEEEE ȁEME C 300 % 100 %. E@EE EE E ELB KEEM .

Tea Roller (. 4.) - EEB 24 EE

EED EE EEDEEEEEEEIEE GE EG BEE EEEEEEE KM E EEE

Secondary Tea Rolling Dryer (. 5.) - EEB 40 EE

E E E ECJ GEBEEEE EEEE EBEE, EE KEEEE EE E EE ECEE EEE@E

Final Tea Rolling Dryer (. 6.) - EEB 40 EE

΁EVEE E E EEDE EBEEEEPE EM E DEEI JH. BE ECAE EEE AM EEMEED ECAEL EE DEEE EE EEZEEE EEEECJEE EEDEEE E RH E

Tea Dryer (. 7.) - EEB 30 EE

BE AE EDH EBEEE D D@E EBEE E E @EG EMEEEC E E. EEGEBEE EEMEED, EEE BM BEEE 5 %.

Tea Refining Machine (. 8.).

BE EEEEEEEHER ER, EEGC CEGE C EE EEEEEE EBEEE @ E EGCLBEEG, EEE IJE E

Tea Blender (.9.).

BE HEEEEEEAHR ER, EEGC E E EAE E30 E. EE E EEE @EECE

 

E EEGCLBEEG

BEEG EGC EPE EM E EM, E@EEZEEZEEG EEEE ED@H JEH ECEEEEBEE - 36 . , EEEZEEQE EGEEGC EEB EE EPEEEA BE HE EE MEEEEBE, E''EEE ''.

 

Go to next page
>